PROFESJONALNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Lębork i okolice. Pon-Sob: 8.00 - 20.00

663-916-325

Popularne usługi:

Pielęgniarka POZ - informacje szczegółowe

Środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

Zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są w zakresie:

 • PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB

  w tym między innymi: zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym, rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób, jak i prowadzenie działań profilaktycznych u osób z grup ryzyka oraz organizację grup wsparcia; realizowanie wizyt patronażowych u niemowląt w celu monitorowania ich rozwoju oraz przeprowadzanie testów przesiewowych dzieci w różnych etapach życia mając na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

 • ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH

  do których zaliczamy: opiekę pielęgnacyjną w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

 • ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH

  czyli: pobieranie materiału do badań diagnostycznych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; wykonywanie badania fizykalnego oraz podstawowych pomiarów życiowych, ich ocenę i interpretację; ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia; ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej pacjenta oraz wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, monitorowanie i ocenę bólu

 • ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH

  w skład, których wchodzą między innymi: udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; podawanie leków różnymi drogami, zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia; cewnikowanie pęcherza u kobiet; wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, zdejmowanie szwów; wykonywanie inhalacji oraz zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna; stawianie baniek; ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych; dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego

 • ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH

  do których należą: rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym przede wszystkim z długotrwałego unieruchomienia; usprawnianie ruchowe; drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej; ćwiczenia ogólnousprawniające; ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

Poniżej można pobrać odpowiednią deklarację, należy ją wydrukować i wypełnić. Gotową deklarację można składać w dniach Pn, Wt, Śr od 8.30-9.30, Czw. 15-16 ul. Aleja Wolności 32 (była poradnia matki i dziecka)

 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Dodatkowe informacje